Bouwen startpagina

De bouw is rijkelijk vertegenwoordigd in de startpagina. Vanwege de laatste recessie in de bouw, waarbij veel vakmensen werden ontslagen, is er een groot aantal zzp?ers ingeschreven bij de kamer van koophandel. Veel van deze vakmensen zijn voor zichzelf begonnen. Hebben een moeilijke tijd achter de rug, maar met het aantrekken van de woningbouw en de verkopen van woningen in de huizensector is er momenteel werk genoeg. Dit heeft er ook toe geleid dat bouwbedrijven nu specialisten te kort komen. Momenteel wordt dit zo snel mogelijk opgevangen door buitenlandse arbeiders vanuit de aangesloten EU landen. Hierdoor wordt de concurrentie veel groter.